Spawanie migomatem – jak ustawić migomat do metod MIG i MAG

Spawanie migomatem to podstawowa umiejętność do opanowania dla większości spawaczy. Migomaty wykorzystywane są do wykonywania większości spoin w przemyśle. Sprawdź, jak działa migomat, w jaki sposób go ustawić i jak obrać odpowiednią elektrodę. 
Spawanie migomatem

Metody spawalnicze MIG i MAG to najpowszechniej stosowane techniki łączenia metali. Do spawania w osłonie gazowej wykorzystuje się migomaty. Te urządzenia spawalnicze charakteryzują się ogromną funkcjonalnością. Mają też bardzo uniwersalne zastosowanie. W poradniku wyjaśniamy, jak dostosować ustawienia maszyny i grubość drutu do spawanego elementu.

Charakterystyka spawania metodami MIG i MAG

Szacuje się, że ponad połowa wszystkich spoin jest wykonywana w jednej z technik MIG i MAG, czyli z wykorzystaniem migomatu. Spawanie migomatem to domena nie tylko profesjonalnych pracowników. Urządzenie znajduje się na wyposażeniu wielu warsztatów domowych i garaży, gdzie stosują je amatorzy. Pozwala na to łatwa obsługa maszyn i możliwość dostosowania ustawień do charakteru łączonego materiału. 

W procesie spawania migomatem wytwarza się łuk elektryczny pomiędzy elektrodą i spawanym materiałem. Łuk ma za zadanie stopienie krawędzi materiałów i stworzenie jeziorka spawalniczego. Płynny materiał uzupełniany jest za pomocą dodatkowego topika. Wykorzystywane są tu elektrody topliwe, a łączenie prowadzi się w osłonie gazowej. Proces spawania przebiega bardzo szybko, a spoina wykonana przez doświadczonego pracownika jest estetyczna i trwała.

Spawanie migomatem – jakie materiały?

Migomaty można wykorzystywać do łączenia różnych materiałów. W zależności od metody spawania można łączyć nimi metale żelazne, w tym stale nierdzewne, kwasoodporne i węglowe. Sprawdzają się również do metali nieżelaznych, takich jak miedź, aluminium i wszystkie stopy tych materiałów. 

Oba rodzaje spawania wykorzystuje się niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. Można zastosować je do prac produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, energetycznym i innych. Migomaty wykorzystywane są w zakładach rzemieślniczych i przemyśle drobnym. Sprawdzają się przy pracach budowlanych i montażowych. Spawanie MIG i MAG to techniki wykorzystywane również przy remontach, naprawach i modernizacjach. 

Zobacz także:  Spawanie tigiem – na czym polega i jakie ma cechy?

Spawarki MIG/MAG są wygodne w użytkowaniu i stosuje się je do spawania powierzchni w wielu kształtach. Można łączyć w ten sposób profile proste, rurociągi, zbiorniki i blachy. Migomaty można zastosować do łączenia elementów o grubości poniżej 1 mm, nawet do kilkudziesięciu milimetrów.

Jaki gaz do migomatu – techniki MIG i MAG

W migomatach stosowane są dwa rodzaje gazów osłonowych. W zależności od właściwości gazu wyróżnia się dwie techniki spawalnicze:

  1. Spawanie MIG (Metal Inert Gas) – technika wykorzystująca osłonę z gazów obojętnych chemicznie. Oznacza to, że gaz nie bierze udziału w samym procesie spawania, a tworzy jedynie osłonę przed czynnikami zewnętrznymi. Najczęściej stosuje się do tego hel i argon. Metale nieżelazne i ich stopy to materiały, przy łączeniu których stosuje się właśnie spawanie MIG.
  2. Spawanie MAG (Metal Active Gas) – do spawania stosuje się osłonę z gazów aktywnych, takich jak dwutlenek węgla. Gaz bierze udział w procesie spawania i wpływa na podniesienie temperatury, a także jakość spoiny.  Ta technika jest bardzo uniwersalna i stosuje się ją głównie do spawania stali żelaznych.

Spawarka MIG/MAG – jak ustawić parametry?

Migomat to półautomat spawalniczy dający możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów roboczych. Regulacja ułatwia dobranie warunków najlepiej pasujących do łączonego materiału. Umożliwia też szybkie przestawienie urządzenia i dostosowanie go do łączenia innego typu materiału.

Najważniejszym parametrem wymagającym regulacji jest napięcie łuku spawalniczego. Większe napięcie wydłuża łuk spawalniczy i sprawia, że zwarcia następują z mniejszą częstotliwością. Dochodzi jednak do pogorszenia jakości spoiny i powstawania rozprysków ciekłego metalu. Niskie napięcie oznacza krótszy łuk i mniej stabilny proces spawania. W zależności od maszyny parametry można ustawiać płynnie lub skokowo o określoną wartość. 

Wraz ze zmianą napięcia, koryguje się także natężenie prądu spawania. Ten parametr dostosowywany jest do grubości łączonego elementu. Większa grubość spoiny wymaga zastosowania wyższego natężenia. Pewne korekty w ramach tego parametru dokonuje się też, biorąc pod uwagę skład chemiczny materiału. 

Zobacz także:  Spawanie aluminium techniką gazową, TIG oraz MIG

Kolejnym parametrem, jaki można poddać korekcie, jest prędkość podawania drutu. Zależy ona bezpośrednio od wcześniej ustawionych wartości prądu. Drut powinien topić się stabilnie. Zbyt wolno podawany drut objawia się dużymi kroplami stopionego materiału. Z kolei, jeśli uchwyt spawalniczy wyraźnie podnosi się w górę przy spawaniu, może to oznaczać za szybkie podawanie. 

Jeśli wszystkie parametry są ustawione poprawnie, prędkość spawania nie będzie niższa niż 20 cm na minutę. Prędkość nie powinna też przekraczać 1,4 metra na minutę. W metodach MIG MAG stosuje się tylko prąd stały o biegunie dodatnim, jednak migomaty dają możliwość zmiany biegunowości i rodzaju prądu.

Elektroda – jaki drut spawalniczy do migomatu?

Dobór drutu spawalniczego do spawania migomatem jest kluczowy do uzyskania spoiny wysokiej jakości. Trzeba wziąć pod uwagę następujące parametry:

  • skład chemiczny spawanego materiału – elektroda topliwa musi mieć skład chemiczny możliwie najbardziej zbliżony do składu spawanego materiału;
  • grubość materiału – średnicę elektrody dobiera się od grubości materiału. W przemyśle i budownictwie najczęściej korzysta się z drutów o średnicach od 0,6 do 1,6 mm;
  • pozycja spawania – w pozycjach wymuszonych stosuje się druty o większych grubościach.

Zaleca się dobieranie drutu o mniejszych średnicach, ponieważ pozwala on na uzyskanie lepszych parametrów prądu i większej jakości spoiny.

Jak dobrać natężenie gazu osłonowego?

Natężenie gazów osłonowych ma wpływ na utrzymanie optymalnej osłony jeziorka spawalniczego. Jednocześnie zużycie gazu musi być na optymalnie niskim poziomie. W projektowanych spoinach to spawalnicy precyzyjnie określają zakres przepływu gazu. Dobiera się go w zależności od średnicy strumienia gazowego, a także analizując rodzaj łącznego materiału. 

Przy spoinach, w których warunki nie są sprecyzowane, strumień gazu dostosowuje się do grubości elektrody. Dla drutów o średnicy do 1,2 mm przepływ powinien być na poziomie 10 – 14 litrów gazu na minutę spawania. Z kolei przy drutach o wyższych grubościach do 2,4 mm przepływ gazu mieści się w zakresie 14 – 25 l/min.

Zobacz także:  Na czym polega spawanie termitowe i gdzie jest stosowane? 

Precyzyjne spawanie migomatem wymaga doświadczenia. Po kilku latach pracy urządzeniem spawacz sam jest w stanie bardzo precyzyjnie dobrać ustawienia maszyny i wykonać trwałą spoinę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
spawanie gazowe rur

Spawanie gazowe rur – na czym polega i gdzie jest stosowane?

Następny artykuł
spawanie elektrodą otuloną

Spawanie elektrodą otuloną i inne podobne techniki spawania

Zobacz też