Co to jest NSDP – definicja 

Przy badaniach środowiskowych na miejscu pracy często badane są stężenia szkodliwych substancji w powietrzu. NSDP jest ustawowo wskazaną wartością, której w żadnym momencie nie można przekroczyć. Czego dotyczy ten współczynnik?
ndsp

Zagrożenia dla bezpieczeństwa pracownika w czasie wykonywania pracy wynikają nie tylko z możliwości uszkodzenia ciała. Szkodliwość warunków pracy polega też na ciągłym lub czasowym przebywaniu w warunkach, które mogą zaszkodzić jego zdrowiu. Ograniczenia w tym zakresie wprowadzają współczynniki dopuszczalnego stężenia, takie jak NSDP. 

Co to jest NSDP?

Skrót NSDP można rozszyfrować jako Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe. Określa zawartość szkodliwych substancji w środowisku pracy, których w żadnym wypadku nie można przekroczyć. To współczynnik pierwszy raz użyty w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Pojawia się tam w towarzystwie stężeń NDSCh (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) i NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie).

Jakie elementy obejmuje NSDP?

Rozporządzenia o NSDP obejmuje kilka wariantów zagrożeń, jakie występują w miejscu pracy. Wymienionych jest kilkaset substancji toksycznych wraz z precyzyjnymi wartościami granicznymi. Ponadto rozporządzenie wskazuje na wartości skrajne zapylenia substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Za szkodliwe czynniki zostały uznane też ultradźwięki, wibracje i hałas. Dla każdej z tych grup zjawisk także wskazano bardzo precyzyjne wartości graniczne. 

Zobacz także:  Oznaczenia butli gazowych – jaki kolor mają butle z acetylenem?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Zgrzewanie

Zgrzewanie – skuteczna technika spawalnicza 

Następny artykuł
łuk spawalniczy

Czym jest łuk spawalniczy i jak wpływa na proces spawania?

Zobacz też