Klasa konstrukcji stalowej – co wynika z tego podziału?

Klasa konstrukcji jest jednym z parametrów, które określają jakość elementu stalowego. Wyznaczono cztery klasy dzielące konstrukcje pod względem wymagań dotyczących obszarów ich zastosowania. Sprawdź, czym się różnią poszczególne klasy.
klasa konstrukcji

Jakość konstrukcji stalowej jest różna i nie w każdym przypadku parametry techniczne są takie same. Może to prowadzić do problemów w czasie budowy i eksploatacji obiektów. Klasa konstrukcji to norma, która pozwala dopasować jakość elementu do potrzeb obiektu. Ułatwia zoptymalizowanie kosztów, czasu pracy, a jednocześnie utrzymanie jakości budowli. 

Co to jest klasa konstrukcji? 

Precyzyjnie określona klasa konstrukcji to pojęcie pierwszy raz użyte w normie PN EN 1090. Stało się odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, gdzie dotychczasowe przepisy były zróżnicowane i niekonsekwentnie realizowane. Dotychczas często zdarzały się problemy związane z nieodpowiednim dopasowaniem parametrów technicznych do planowanych obciążeń w obiekcie. Przez to zmniejszała się żywotność obiektów, co mogło stwarzać też zagrożenie dla użytkowników. 

Podział na klasy konstrukcji stalowych ułatwia podjęcie decyzji dotyczących zastosowania konkretnych materiałów w danym obiekcie. Dzięki odpowiednim certyfikatom jakości szybko można ocenić, czy w konkretnym miejscu można zastosować daną konstrukcję. Co ciekawe, w ramach jednego obiektu, a nawet jednego elementu, może występować kilka różnych klas. Przeważnie jednak konkretny element jest przypisywany tylko jednej klasie. 

Poszczególne typy klas konstrukcji stalowych 

Wspomniana norma jakościowa wprowadza cztery podstawowe klasy konstrukcji stalowych. W każdej z nich znajdują się wymagania dotyczące parametrów wytrzymałościowych elementów, a także możliwości zastosowania danych konstrukcji. Klasy oznaczane są symbolem EXC i wartością liczbową określającą każdą z nich. Obiekty zaliczane do poszczególnych klas muszą spełniać następujące wymagania:

  • klasa konstrukcji EXC1 – konstrukcje ze stali o klasie wytrzymałości do 275MPa, poddawane głównie obciążeniom stałym. Stosuje się je przy konstrukcjach nośnych do 2 kondygnacji, belkach o długości do 5 metrów i słupach do 3 metrów. Ponadto ta klasa konstrukcji może być wykorzystana do budowy obiektów użytkowanych tymczasowo i konstrukcji wykończeniowych jak balustrady;
  • klasa konstrukcji EXC2 – do obiektów o obciążeniu przeważnie stałym i czasowo dynamicznym. Do tej grupy zaliczane są elementy ze stali do klasy wytrzymałości S700, które nie zostały ujęte w pozostałych klasach;
  • klasa konstrukcji EXC3 – elementy wykonane ze stali o wytrzymałości do klasy S700, przeznaczone do obiektów o obciążeniu przeważnie stałym i czasowo dynamicznym. Produkowane na potrzeby obiektów do 15 kondygnacji, wielkopowierzchniowych pokryć dachowych, jazów i wielu konstrukcji inżynierskich, takich jak kładki, mosty, wieże i suwnice;
  • klasa konstrukcji EXC4 – do niej zaliczono wszystkie elementy, które wykorzystywane są w obiektach o znaczeniu strategicznym dla ludzi i środowiska. Stosuje się je przy budowie dynamicznie obciążonych jazów, mostów nad miastami i obiektami przemysłowymi, a także zbiorników bezpieczeństwa w energetyce.
Zobacz także:  Instrukcja WPS spawania – kto ją przygotowuje, dla kogo i po co?

Do zakwalifikowania konkretnego elementu do klasy konstrukcji przeprowadza się kontrolę całego procesu produkcji. Pod uwagę brany jest rodzaj materiału, technika wytworzenia, a także charakterystyka dopuszczalnych obciążeń. Wykonywanie elementów zaliczanych do konkretnej klasy normalizuje zatem cały proces produkcji, począwszy od dostaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Bainit dolny

Bainit dolny – właściwości, powstawanie, struktura

Następny artykuł
pn en 1090 2

Norma PN EN 1090-2 – czego dotyczy i jakie zmiany wprowadza? 

Zobacz też