Dyrektywa ciśnieniowa i jej wpływ na sieci w Polsce

Dyrektywa ciśnieniowa to dokument mający na celu ujednolicenie przepisów w krajach członkowskich EU. Dotyczy projektowania, wytwarzania i kontroli większości urządzeń ciśnieniowych. Jakie akcesoria podlegają założeniom tego dokumentu?
dyrektywa ciśnieniowa

Dyrektywa ciśnieniowa to dokument prawny, który normalizuje sposób projektowania, budowy i montażu sieci. Obowiązuje na terenie całego obszaru UE, a wszystkie nowe instalacje muszą być wykonywane zgodnie z jej założeniami. Jakich konkretnie urządzeń dotyczy dyrektywa i co to zmienia w funkcjonowaniu dotychczasowych instalacji ciśnieniowych? 

Przedstawiamy materiał opracowany na zlecenie ortografia.com.pl

Dyrektywa ciśnieniowa – najważniejsze założenia i struktura 

Dyrektywa ciśnieniowa jest dokumentem wydanym przez specjalistyczne grupy robocze w ramach Komisji Europejskiej. Oficjalna nazwa to „Dyrektywa 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotycząca urządzeń ciśnieniowych”. Dokument podejmuje właśnie problematykę urządzeń ciśnieniowych i ma na celu zniwelowanie różnic w państwa członkowskich. 

Dokument podzielony jest na 21 rozdziałów. Został w nich dokładnie opisany zakres działania dyrektywy, a także elementy, które są z niej wyłączone. Ponadto zagadnienia są sklasyfikowane i podzielone na kategorie, a dodatkowo określono procedury mające stworzyć jednolite prawodawstwo w krajach członkowskich UE. 

Jakie dziedziny podlegają pod dyrektywę ciśnieniową?

Dyrektywa ciśnieniowa odnosi się do pojedynczych urządzeń i systemów urządzeń ciśnieniowych. Za takie uważa się wszystkie elementy, które mają do czynienia z maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem przynajmniej o 0,5 bara wyższym od ciśnienia atmosferycznego. Dokument jest wyznacznikiem do projektowania, wytwarzania i oceny sprawności sieci. Do najważniejszych urządzeń, jakie obejmują zagadnienia dyrektywy ciśnieniowej, należą:

  • kotły parowe;
  • inne urządzenia do przegrzewania pary;
  • wymienniki ciepła;
  • zbiorniki ciśnieniowe;
  • rurociągi i gazociągi;
  • zawory bezpieczeństwa i inne urządzenia zabezpieczające.

Dokument odnosi się zarówno do samych urządzeń, jak i przepływających w nich płynów. Zostały one podzielona na neutralne i niebezpieczne, a w drugiej grupie znalazł się dodatkowy podział w zależności od rodzaju zagrożenia. 

Zobacz także:  Co to jest NSDP – definicja 

W jaki sposób dyrektywa ciśnieniowa wpływa na sieci ciśnieniowe? 

Najważniejszym założeniem dyrektywy ciśnieniowej jest wskazanie kierunku, w którym powinno podążać ustawodawstwo. Oznacza to, że wprowadzanie nowych przepisów w tym zakresie powinno zawsze uwzględniać wytyczne zawarte w dokumentach. Dyrektywa nie wskazuje daty dostosowania prawa krajowego. Nie narzuca też obowiązku wymiany urządzeń niespełniających norm w już istniejących sieciach. Podczas naprawy i regeneracji urządzeń także można pozostawić dotychczasowe, jednak przy wymianie należy sięgnąć już po akcesoria zgodne z zaleceniami dyrektywy.

Dyrektywa ciśnieniowa wprowadza szereg norm, które nie tylko zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa. Przede wszystkim zmuszają do wprowadzania spójnych przepisów w całej UE i wprowadzenie jednolitości sieci. Głównym celem jest bowiem ułatwienie przepływu towarów i usług w ramach Unii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
pn en 1090 2

Norma PN EN 1090-2 – czego dotyczy i jakie zmiany wprowadza? 

Następny artykuł
oznaczenia elektrod spawalniczych

Oznaczenia elektrod spawalniczych – czego można się z nich dowiedzieć?

Zobacz też