Grubość spoiny pachwinowej – od czego zależy i ile powinna wynosić?

Minimalna grubość spoiny pachwinowej jest wartością, która zapewnia stworzenie skutecznego połączenia. Wymiar spoiny zależy od grubości elementów, jakie poddawane są połączeniu. Jakie są minimalne wartości i jak oblicza się grubość ściegu?
spawacz spawa spoinę pachwinową

Charakterystyczny kształt spoin pachwinowych wymaga określenia ich minimalnej grubości. Punktem odniesienia dla wyznaczenia tego parametru jest grubość materiału. Prezentujemy minimalne wartości, jakie należy stosować przy układaniu tych spoin. Opisujemy też sposób na to, jak wyznaczyć optymalną grubość dla konkretnego łączenia. 

Co to jest spoina pachwinowa? 

Dlaczego grubość spoiny pachwinowej musi być precyzyjnie określona? Ze względu na naprężenia, jakie mogą powstać w miejscu łączenia, wyznaczenie jej grubości jest bardzo istotne dla trwałości całego elementu. Wynika to z kształtu spoiny i miejsca wykonywania ściegu. Z reguły nie projektuje się spoin pachwinowych, które będą przenosiły znaczne obciążenia. Stosuje się je w mniej istotnych miejscach, gdzie dochodzi do łączenia zakładkowego lub nakładkowego. Są stosowane także przy połączeniach blach i płaskowników pod kątem. Spoinę układa się w rowku, który powstaje po przyłożeniu do siebie elementów. Miejsca łączenia nie trzeba ukosować, a jedynie wyszlifować i wyczyścić. 

Jak obliczyć grubość spoiny pachwinowej?

Punktem odniesienia do wyznaczenia wymiarów spoiny pachwinowej jest grubość materiału. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim cieńszą z blach lub płaskowników. W przekroju spoina nie powinna mieć szerokości mniejszej niż 70% grubości cieńszego z łączonych elementów. Jeśli zatem spawasz blachy o grubości 10 i 20 mm, ta wartość nie może być mniejsza, niż 7 mm. 

Nieco inne zasady obliczenia grubości spoiny pachwinowej obowiązują przy łączeniu elementów o grubości ponad 20 mm. Tutaj wartość nie powinna być mniejsza niż 20% cieńszego płaskownika. Zatem tworząc połączenie blach o grubości 40 i 50 mm, spoina pachwinowa będzie miała przynajmniej 8 mm grubości. 

Grubość spoiny pachwinowej – od czego jeszcze zależy? 

To proste obliczenie jest dodatkowo obwarowane innymi zasadami. Jeśli spoina pachwinowa nakładana jest z dwóch stron, często wewnętrzny ścieg ma zalecaną grubość tylko 50% wartości cieńszej blachy. Zaleca się też minimalne wartości tego wymiaru w zależności od odpowiedzialności, jak ciąży na danym łączniu. Przy spawaniu stali w elementach głównych spina nie powinna być cieńsza niż 4 mm. Z kolei przy drugorządnych połączeniach spawanych lico spoiny może być oddalone od elementu na minimum 3 mm. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
spawacz spawa ale stworzył zły spaw

Jak rozpoznać zły spaw i czym są niezgodności spawalnicze?

Następny artykuł
spawacz spawa zgodnie z biegunowością spawania

Biegunowość spawania – jak ustawić parametr spawania w metodzie MMA i TIG?

Zobacz też