Jakie cechy ma spoina otworowa i gdzie można ją zastosować? 

Spoina otworowa to jeden z mniej popularnych wariantów spoin. Stosuje się ją głównie przy złączach pośrednich i jako element wzmacniający konstrukcję. Sprawdź, czym się wyróżnia i w jaki sposób jest oznaczana na rysunku.
spoina otworowa

Spawanie ma na celu nie tylko połączenie dwóch elementów, ale także może wzmacniać całą konstrukcję. Przeważnie takie zadania stawiane są przed spoinami otworowymi. Wykonanie tego łączenia jest dosyć trudne, ponieważ praca prowadzona jest wewnątrz otworu. Efekt spawania może różnić się w zależności od zaleceń projektanta. 

Spoina otworowa – zastosowanie 

Spawanie kojarzy się głównie z łączeniem do siebie dwóch elementów. Jednak czasem zdarza się, że już zespawane blachy i płaskowniki trzeba dodatkowo wzmocnić na długości. Może to zapobiec wybrzuszaniu się materiału, a także rozdzieleniu założonych elementów. Przy połączeniach zakładkowych można wykonać to za pomocą spoiny otworowej

Spoina układana jest wewnątrz otworów okrągłych lub owalnych. Otwór przelotowy wykonywany jest w górnym fragmencie materiału, a spaw łączy ze sobą oba elementy. W zależności od potrzeb można wykonać spoinę otworową wypełniającą cały otwór lub niewypełniającą, która przebiega tylko wzdłuż krawędzi. 

Jak wygląda spoina otworowa – oznaczenia na rysunku 

Na rysunkach technicznych spoina otworowa jest zaznaczana za pomocą poprzecznej linii zakończonej na krawędziach pionowymi. Element przypominający nieco bramkę piłkarską jest ustawiony na poprzecznej długiej linii, oznaczającej podstawę. Symbol ten jest nawiązaniem do przekroju poprzecznego przez połączone elementy, w których widoczny jest wypełniony otwór. Na szczegółowym rysunku spawalniczym znajdują się też informacje dotyczące wymiarów spoin, ich ciągłości i konieczności wypełnienia otworu. 

Jakie wymiary powinien mieć otwór pod spoinę otworową?

Każda spoina otworowa, która ma spełniać normy jakościowe, powinna być zaprojektowana przez konstruktora. W miejscach, gdzie nie ma takiej potrzeby, możesz samodzielnie ustalić wymiary otworu i samej spoiny. Zaleca się, żeby średnica okrągłego otworu (lub szerokość owalnego tzw. fasolki) była przynajmniej o 8 milimetrów większa, niż grubość samej blachy, w której wykonuje się otwór. Ponadto fasolka powinna być zakończona półokręgiem o promieniu nie mniejszym niż grubość blachy. 

Zobacz także:  Najważniejsze rodzaje spoin i ich oznaczenia na rysunku technicznym 

Niezachowanie tych wymiarów może prowadzić do powstawania nieprzewidzianych odkształceń i trudności w wykonaniu łączenia. 

Spoina otworowa należy do najtrudniejszy do wykonania, jednak stosowana jest stosunkowo rzadko. Żeby jakość szwu nie pozostawiała wątpliwości, trzeba postępować zgodnie z instrukcją WPS. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
złącze spawane

Czym jest złącze spawane? Charakterystyka miejsca łączenia materiałów

Następny artykuł
Lico spoiny

Lico spoiny – czy jest najważniejszą częścią spawu?

Zobacz też