Udarność stali i spawu – jak jest sprawdzana i dlaczego jest taka ważna?

Odporność na pękanie jest bardzo ważna z punktu widzenia samego materiału, jak i spawu. Właśnie udarność to parametr, za pomocą którego określa się odporność na obciążenia dynamiczne. W jaki sposób badane są próbki?
udarność

Każdy materiał ma utrzymać określone parametry wytrzymałościowe w konkretnych sytuacjach. W przypadku obciążeń dynamicznych tym parametrem jest udarność. Pozwala ona określić, przy jakiej sile materiał pęknie, a działanie jakiej wartości jest w stanie wytrzymać. Istnieje kilka metod badania tego parametru, a wynik nie zawsze jest jednakowy. 

Z przyjemnością dzielimy się materiałem, który powstał dzięki współpracy z szkolneo.pl

Co to jest udarność stali?

Jak ocenić, czy dany produkt wytrzyma nagłe uderzenie i upadek? Skąd wiadomo, czy nogi od krzesła nie załamią się pod ciężarem tęgiej osoby, a dach samochodu nie załamie się pod ciężarem upadającego konaru? Udarność to jeden z parametrów, który ułatwia określenie wytrzymałości materiału na te i podobne zjawiska. Badana jest zarówno dla jednolitych materiałów, jak i łączeń i spawów.

Według definicji udarność to wytrzymałość na obciążenia dynamiczne o określonej energii. Badanie ma na celu wskazanie wartości energii, przy której próbka ulegnie pęknięciu. Do jej obliczenia wykorzystuje się wzór:

U=LA

gdzie:

U – parametr udarności;

L – wartość energii uderzenia podawana w J;

A – pole powierzchni przekroju, w którym prowadzone jest badanie próbki (karbu).

Jak przeprowadza się badania udarności?

Badania udarności prowadzone są za pomocą specjalistycznych maszyn, w których na próbkę oddziałuje dynamiczna energia. Próbkę ustawia się na dwóch podstawach i w połowie ich rozstawu za pomocą wahadła działa na nią określoną energią. Z reguły na próbkach pozostawia się karb, w którym spiętrza się materiał i dochodzi do pęknięcia. 

Udarność jest większa dla materiałów ciągliwych, a mniejsza w kruchych. Dlatego w przypadku badania udarności stali zaleca się wykonanie próbek w różnych temperaturach. Najczęściej normy materiałowe dla stali, takie jak EN 10028-7 wskazują, żeby badania odbyły się w temperaturze – 196 stopni C i +20 stopni. Podane są też wartości, jakie próbka powinna wytrzymać.

Zobacz także:  Spawanie tytanu – technika spawania i najważniejsze założenia 

Co ma wpływ na udarność spawu i ile powinna wynosić? 

Udarność nie jest jednolita dla każdego materiału i w określonych warunkach może się zmienić. Wspominaliśmy już wcześniej o wpływie zróżnicowanej temperatury, jednak nie jest to jedyny czynnik. Na wartość tego parametru w przypadku spawania wpływają też takie czynniki jak:

  • technika spawania;
  • wartość energii liniowej spawania;
  • zachowanie parametrów termicznych w trakcie i po spawaniu;
  • obróbka mechaniczna i cieplna spawu;
  • dodatkowe karby i słabsze miejsca. 

Na forach internetowych i w rozmowach z technikami można znaleźć informację, że udarność stali spawanej powinna wynosić 27 J. Jednak to stwierdzenie już z założenia jest błędne, ponieważ udarność podawana jest w jednostce J/mm2. Z kolei sama wartość 27 J jest charakterystyczna dla techniki ciśnieniowej, gdzie materiały muszą minimalnie wytrzymywać taką pracę łamania. 

Ile powinna wynosić udarność? Ten parametr badany dla danej próbki nie może być mniejszy, niż podaje norma i zalecenia klienta. Jeśli zamawiający życzy sobie, żeby próbka wytrzymywała wyższe parametry, należy dobrać odpowiedni materiał i jakość spawu, albo zmienić klienta. 

Obliczenie udarności ma nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie DKJ i norm materiałowych. Badania pozwolą określić, czy jakość produkowanych materiałów nie spada, a krzesło nadal będzie wytrzymywało ciężar tęgiej osoby. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
pozycja spawania

Czym jest pozycja spawania i jaki ma wpływ na pracę spawacza?

Następny artykuł
granica plastyczności stali

Granica plastyczności stali – wyjaśnienie pojęcia i sposoby badania 

Zobacz też