Spoina a5 – co to jest i w jaki sposób można ją skontrolować?

Ciągi liczb i symboli na rysunkach spawalniczych wskazują rodzaj i parametry wykonanego spawu. Spoina a5 to oznaczenie odnoszące się do wielu kształtów spoin, jednak dotyczy tylko jednego parametru. O co chodzi i jak rozszyfrować skrót?
spoina a5

Symbole na rysunkach spawalniczych często niewiele mówią laikom i początkującym spawaczom. Jednak precyzyjnie określają rodzaj zastosowanej spoiny, a także jej wymiar. Symbol spoiny a5 dotyczy właśnie wymiarów szwu stosowanego przy łączeniu. W jaki sposób można rozszyfrować ten symbol i czym dokonać pomiaru?

Podstawowe pojęcia z wymiarowania spoin 

Rysunek spawalniczy wydaje ci się niezwykle skomplikowany? Pojęcie spoina a5 niewiele ci mówi? Jeśli nie masz podstaw w dziedzinie spawania, zapoznaj się z naszym przyspieszonym kursem. Przedstawiamy kilka pojęć, które pozwolą łatwiej opisać, o co chodzi. Przy okazji zrozumiesz różnice pomiędzy niektórymi typami spawów i poznasz ich charakterystyczne cechy. 

We wszystkich spoinach czołowych i większości pachwinowych można wskazać na następujące części łączenia:

  • lico spoiny – wierzchnia widoczna część;
  • grań spoiny – spodnia części, niewidoczna przy spawach dwustronnych i pachwinowych;
  • nadlew – wypukła część spawu; 
  • wtopienie – strefa wewnątrz materiału widoczna na przekroju, w której dochodzi do przetopienia materiału. 

Spoina a5 jest związana także z wymiarem spoiny. Na dokładny wymiar składa się jego:

  • szerokość – maksymalny wymiar pomiędzy krawędziami, mierzony od strony lica;
  • długość – maksymalna długość odcinka, w którym szew prowadzony jest linią ciągłą;
  • grubość – wymiar spawu widoczny w przekroju poprzecznym, jednak z pominięciem wymiaru nadlewu i wystającej części grani. Właśnie z grubością jest związane pojęcie spoiny a5. 

Jaki wymiar ma spoina a5 i jak to skontrolować? 

Oznaczenie spoiny a5 to nic innego, jak przekazanie informacji, że spaw ma mieć grubość pięciu milimetrów. Jednak spawacz nie musi wykonywać precyzyjnych pomiarów przekroju po zakończeniu łączenia. Grubość prawidłowo wykonanej spoiny można łatwo policzyć bez konieczności dostarczania próbek do laboratorium. Jak to zrobić?

Zobacz także:  Montaż drzwi krok po kroku. Jak samodzielnie osadzić drzwi?

W przypadku spoin czołowych grubość spoiny jest równa grubości cieńszego elementu, biorącego udział w tworzeniu połączenia. Oznacza to, że przy tworzeniu spoiny a5 znalazła się przynajmniej jedna blacha o grubości właśnie 5 mm. 

Nieco inaczej wyglądają pomiary przy spoinach pachwinowych. Tutaj najczęściej mamy do czynienia ze spoiną w kształcie trójkąta równoramiennego i grubość spoiny można obliczyć za pomocą prostych równań matematycznych. Jednak spoina pachwinowa może mieć niesymetryczny kształt, a materiały nie muszą być łączone pod kątem prostym. Wówczas do pomiaru grubości spoiny wykorzystuje się specjalne spoinomierze. 

Spoina a5 spotykana jest najczęściej przy łączeniu blach i płaskowników. Wykonywana jest w technice spoin czołowych i prowadzona po jednej stronie. Można zatem uznać ją za stosunkowo łatwą do wykonania nawet dla początkującego spawacza. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
spoina czolowa

Spoina czołowa – jak ją wykonać i w jaki sposób oznaczana jest na rysunku spawalniczym?

Następny artykuł
złącze spawane

Czym jest złącze spawane? Charakterystyka miejsca łączenia materiałów