Jakie są zalety stosowania statycznej próby rozciągania?

Statyczna próba rozciągania jest miarą wytrzymałości materiału na rozciąganie. Jest to niezawodna metoda określania ostatecznej wytrzymałości materiału. Test przeprowadza się przez zawieszenie próbki w urządzeniu napinającym, a następnie przeprowadza się pomiar naprężenia na danej próbce.
statyczna próba rozciągania

Co to jest statyczna próba rozciągania?

Przemysłową statyczną próbę rozciągania można zdefiniować jako rodzaj badania, który służy do określania wytrzymałości i sztywności materiałów. Ten rodzaj testowania jest często stosowany w branżach takich jak produkcja, inżynieria i budownictwo. Testowany materiał jest poddawany ekstremalnym siłom przez dłuższy czas, co pozwala na dokładne pomiary siły, jaką może wytrzymać przed pęknięciem.

Statyczna próba rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych według kryteriów naprężenia w warunkach obciążenia statycznego. Zachowanie materiału można obserwować w całym zakresie odkształceń od sprężystości, elastoplastyczności i zerwania, można określić właściwości plastyczne jak i wytrzymałościowe materiału. W badaniu tym próbka o określonej geometrii (zależnej od rodzaju materiału badawczego) jest rozciągana osiowo za pomocą specjalnych uchwytów dostosowanych do próbki.

Co to jest tensometr wytrzymałości?

Tensometr wytrzymałości na rozciąganie (PST) jest powszechnym sprzętem używanym w przemysłowych statycznych próbach rozciągania.

Test przeprowadza się za pomocą urządzenia napinającego i ogniwa obciążnikowego. Ogniwo obciążnikowe służy przede wszystkim do pomiaru przyłożonego obciążenia. Obciążenie rozciągające jest następnie przenoszone na badaną próbkę przez urządzenie napinające. Badana próbka jest poddawana przyłożonemu obciążeniu rozciągającemu aż do jego uszkodzenia. Czas potrzebny do uszkodzenia próbki jest monitorowany, a ostateczną wytrzymałość materiału na rozciąganie można oszacować na podstawie danych.

Jak przeprowadza się statyczną próbę rozciągania?

Statyczne próby rozciągania wykonuje się najczęściej na próbkach płaskich i okrągłych, badając w ten sposób odcinki rur oraz gotowe wyroby takie jak pręty zbrojeniowe lub całe rury- w przypadku małych średnic. Przygotowane próbki mają postać wioseł lub walców (próbki okrągłe) z przewężeniami i w niektórych przypadkach pozwalają na badanie próbek bez szczególnej zmiany przekroju pomiędzy częścią chwytną i pomiarową.

Zobacz także:  Na czym polegają badania penetracyjne i jak je przeprowadzić?

Sprawdź też: moduł Younga

Statyczna próba rozciągania metali w temperaturze pokojowej realizowana jest między 10 oC a 35 oC według normy PN-EN ISO 6892-1. Natomiast tego rodzaju badanie w temperaturze podwyższonej przeprowadzane jest zgodnie z normy PN-EN ISO 6892-2 lub też w obniżone zgodnie z normą PN-EN ISO 6892-3.

Statyczna próba rozciągania – Podsumowanie

Przemysłowa statyczna próba rozciągania jest niezawodną metodą określania wytrzymałości materiału na rozciąganie. Test służy również do pomiaru niezawodności materiału. Przemysłowa próba statycznego rozciągania ma kilka zalet w porównaniu z innymi testami. Te zalety to oszczędność czasu, niski koszt i powtarzalność.

W statycznej próbie rozciąganie wykorzystuje się Tensometr wytrzymałościowy, który jest używany do pomiaru wytrzymałości na rozciąganie materiałów przy rozciąganiu lub ściskaniu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
praca spawacz niemcy

Praca spawacza w Niemczech – czym przyciągają zachodni sąsiedzi? 

Następny artykuł
spawacz dania

Praca za granicą dla spawacza – Dania 

Zobacz też