Symbol spoin – podstawowe informacje o typach spoiny

Symbol spoin jest prostą graficzną informacją o rodzaju wykonywanego połączenia. Za pomocą symbolu pokazuje się kształt spoiny, a grafika zawiera też informacje o sposobie przygotowania miejsca połączenia. Poznaj najważniejsze symbole spoin.
symbol spoin

Jedną z umiejętności, którą musi posiąść każdy spawacz, jest czytanie rysunku technicznego. Jest to wymagane choćby do odnalezienia miejsca i sposobu wykonania łączenia. Symbol spoin jest prostą grafiką, która w precyzyjny sposób wskazuje rodzaj potrzebnego połączenia. Już na tej podstawie doświadczony spawacz będzie wiedział, jak przygotować materiał i rozplanować prace. 

Symbol spoin na rysunku technicznym 

Spawanie to najskuteczniejszy i najbardziej popularny sposób łączenia metali. Dobre parametry łączenia i uniwersalne zastosowanie sprawiają, że spoiny mają rozmaite kształty. Symbol spoin to oznaczenie, które w plastyczny sposób pokazuje, jaki rodzaj spoiny ma być zastosowany. Jest to informacja przekazywana od konstruktora do wykonawcy, a dodatkowo wzbogacana jest innymi danymi. Symbol spoin dokładnie omawiany jest na każdym kursie spawalniczym. Informacje o tych oznaczeniach będą przydatne także w pracy inżynierów i konstruktorów. 

Symbol spoin znajdziesz na rysunku spawalniczym. Umieszczany jest w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu, a strzałka wskazuje miejsce wykonania spoiny. Symbol jest wzbogacony dodatkowo literami i cyframi, które określają precyzyjnie parametry spoiny. W przypadku spoin dwustronnych symbol może być podwójny, a osią symetrii staje się tu linia wymiarowa. 

Symbole spoin czołowych

Spoiny czołowe to najpopularniejszy typ połączenia. Stosuje się je w przypadku zespajania ze sobą elementów krótkimi krawędziami. W ten sposób łączy się płaskowniki, grubsze blachy i profile. Symbol spoin czołowych wskazuje tu na sposób przygotowania materiału. Może być przedstawiony w następujący sposób:

  • czołowa I – krawędzie spawanych elementów są pionowe i równoległe do siebie;
  • czołowa V – krawędzie ścięte pod kątem;
  • czołowa Y – krawędzie ścięte pod kątem, a w dolnej części pionowe i równoległe do siebie;
  • czołowa U – krawędzie zaokrąglone w dolnej części;
  • czołowa 1/2 – oznaczenia stosowane przy spoinach typu V, Y i U, w których jedna krawędź ma pozostać pionowa, a druga jest formowana. 
Zobacz także:  Oznaczenia elektrod spawalniczych – czego można się z nich dowiedzieć?

Pozostałe symbole spoin

Poza spoinami czołowymi w spawalnictwie stosuje się także inne rodzaje łączeń. Do najczęściej spotykanych na rysunku symboli spoin należą:

  • spoiny pachwinowe – mają kształt trójkąta prostokątnego, w którym pionowy bok zawsze skierowany jest w lewo bez względu na lokalizację spoiny;
  • spoiny brzeżne – przypominają dwie litery J odwrócone do siebie pionowymi ściankami;
  • spoiny grzbietowe – oznaczenia podobne do spoin czołowych I i V, a rodzaj zastosowanego łączenia wynika z innych elementów na rysunku;
  • spoiny otworowe – poprzeczna linia z dwoma pionowymi odcinkami na obu końcach.

Jakie inne informacje zawiera symbol spoin

Symbol spoin to tylko jedna z informacji, jaka znajduje się na rysunku spawalniczym. Poza grafiką w opisie łączenia znajdziesz także wartości liczbowe i literowe. Oznaczają one dokładne wymiary spoiny, określają jej ciągłość, a także ilość szwów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
oznaczenia elektrod spawalniczych

Oznaczenia elektrod spawalniczych – czego można się z nich dowiedzieć?

Następny artykuł
spawanie gazowe

Spawanie gazowe – jak wykorzystywane są urządzenia gazowe do łączenia metali